Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Buddhism 8D VT18

Skapad 2018-04-16 13:36 i Torpskolan Lerum
Planering och bedömningsmatris för D-lagets undervisning om Buddhism.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Buddha föddes för ca 2500 år sedan. De livsval och erfarenheter han drog under sitt liv formade han sedan till en religion som sedermera tagit plats som en av de fem stora världsreligionerna. Buddhismen har i dagsläget många miljoner troende.

Innehåll

Undervisning

Arbete i läroboken Religion 7-9 om Buddhism s. 56-60.

Genomgångar och anteckningar, t.ex. den cykliska tidsuppfattningen och framförallt Buddhas liv, de stora inriktningarna, men också jämförande med venn-diagram. Läs på anteckningar inför provet.

Filmer på SLI:

Buddhism - Världsreligioner i Sverige

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5875

Dalai lama:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4003

Redovisning

Vi kommer att hålla muntliga prov torsdag vecka 17. På provet kommer ni att sitta i grupper om 4 och få frågor ställda individuellt. När du är klar med ditt svar får övriga tre fylla på och utveckla resonemangen. Frågorna handlar om förmågorna här under.

Bedömning

Redovisningen kommer att mäta:

Jämförelser inom Buddhismen (t.ex. olika inriktningar), jämförelser med Hinduismen.

Resonemang om hur buddhisters identitet påverkas av religionen

Resonemang om hur samhället påverkas av Buddhismen

Resonemang om hur Buddhismen påverkas av samhället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Buddhism D-laget Torpskolan

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonemang likhet/skillnad
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband samhälle resonemang
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor resonemang fördjupa/bredda
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: