👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2018-04-16 13:51 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundsärskola 1 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vi ska prata om vilken betydelse Kristendom har och har haft i vårt samhälle.

Innehåll

Det här ska du få lära dig: 

Vi ska få lära oss om vad religion och kristendom är och hur den har uppstått genom människors frågor om livet och tillvaron under alla tider. 

Vi ska lära oss olika begrepp inom kristendomen som helig bok, helig plats, helig symbol, Gud, högtider och traditioner.

Vi ska lära oss vilken betydelse Kristendom har haft för betydelse för människor i vardagslivet förr och nu, vilka högtider som vi firar tacka vare kristendomen.

Det är ska vi jobba med:

Vi ska ha genomgångar och samtala utifrån tankekartor och PowerPoint presentationer. 

Vi ska läsa fakta- och skönlitterära texter. 

Vi ska titta på filmer om kristendom, skapelseberättelsen och högtider. 

Vi ska göra studiebesök i en kyrka.

Vi ska lyssna på några välkända psalmer.

Så här visar du vad du kan:

Hur du deltar i samtal om vilken betydelse som kristendom har haft i vardagslivet i Sverige förr och nu.

Hur du kan berätta vilka högtider och traditioner som kommer från Kristendomen. 

Att du kan benämna och samtala kring några av begreppen: kyrka, Bibel, korset, Gud och Jesus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  A 6