Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirklar åk 4 VT18

Skapad 2018-04-16 13:52 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Någon har sagt att man inte har läst en bok på riktigt förrän man har talat med någon om den. Med det för ögonen fortsätter nu vårt av många uppskattade sätt att läsa, diskutera och analysera skönlitteratur i läsgrupper.

Innehåll

Mål

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
I den gemensamma läsningen utvecklar eleverna en djupare förståelse för textens innehåll och form. Genom att läsa en bra bok under ledning av en vuxen och genom att dela upplevelsen med andra utvecklar eleven snabbare och bättre en insikt i språket. Eleverna upptäcker fantastiska saker om andra människors tankar och känslor, vilket leder till ökad förståelse för andra.
Eleverna ska genom arbetet få:
* bättre flyt i läsningen
* större ordförråd
* ökad säkerhet när det gäller strategier för läsförståelse

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Vi läser olika böcker i mindre läsgrupper.
Eleverna läser både hemma och i skolan. Till varje läsavsnitt ska eleverna göra en läsläxa till det lästa avsnittet.

En gång i veckan samlas läsgruppen och diskuterar avsnittet och redovisar sina svar för varandra.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer elevernas förmågor kontinuerligt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Gemensam läsning HT15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Att kunna läsa med flyt
Du läser med visst flyt.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Läsförståelse
Att visa kunskap om texten på, mellan och bortom raderna
Du visar grundläggande kunskaper om textens innehåll
Du visar utvecklade kunskaper om textens innehåll.
Du visar välutvecklade kunskaper om textens innehåll.
Budskap och upplevelse
Att resonera kring budskap i boken och beskriva sin läsupplevelse.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken samt på väl utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Ge omdömen
Att ge omdöme om en bok
Du har gett ett enkelt omdöme om boken.
Du har gett ett utvecklat omdöme om boken.
Du har gett ett väl utvecklat omdöme om boken.
Muntligt
Att delta i samtal och diskussioner om din bok
Du har deltagit i diskussioner om din bok på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om din bok på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om din bok på ett sätt som mycket väl upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: