Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra 7a VT 2018

Skapad 2018-04-16 13:54 i Vallonskolan Östhammar
Planering till boken Vektor
Grundskola 7 Matematik
Uttryck, formler och ekvationer kan sammanfattas under namnet algebra

Innehåll

DU SKA KUNNA

 • Lösa olika typer av likheter och ekvationer med fungerande metoder
 • Tolka uttryck
 • Förenkla uttryck
 • Ställa upp ekvationer och uttryck utifrån given text eller bild
 • Skilja mellan uttryck och ekvationer
 • problemlösning med ekvationer

BEGREPP

 • Likhet
 • Obekant
 • Ekvation
 • Uttryck
 • Numeriska uttryck
 • Algebraiska uttryck
 • Variabel
 • Förenkla
 • Prioriteringsreglerna

Planering

v.15 - 16

Numeriska uttryck

 

v.17

Algebraiska uttryck

 

v.18 - 19

Ekvationer

 

 

ORDLISTA:

 • Algebra: ett område inom matematiken där tal och förhållanden mellan tal uttrycks med bokstäver och andra symboler
 • Likhet: innehåller ett likhetstecken, det är alltid lika mycket på båda sidor om likhetstecknet
 • Obekant: ett värde som söks, det obekanta värdet skrivs ofta som en bokstav t.ex. x
 • Variabel: representera ett okänt värde. Skrivs som en bokstav.
 • Ekvation: en likhet som innehåller en obekant, när man löser en ekvation tar man reda på vilket värde som det obekanta talet har så att likheten stämmer
 • Uttryck (algebraiskt uttryck): beskriver något, en sammanställning av symboler, operationer, men är utan likhetstecken

Matriser

Ma
Algebra årskurs 7 VT 2018

Nivå 1
Du har inte uppnått.
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Att kunna lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Kunna till viss del bedöma rimligheten i svaret. Kunna använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
Att kunna lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Kunna växla mellan dina lösningar. Kunna med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. Kunna lösa problem i flera steg inom avsnittet.
Att kunna lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Kunna växla mellan dessa uttrycksformer och motivera dina tillvägagångssätt. Kunna med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. Kunna lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
Förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet (se ordlista). Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
Förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Begrepp
Kunna skilja på variabel och obekant. Ekvation och uttryck
Metod
Algebraiska uttryck
Kunna skriva och förstå enklare uttryck samt veta hur man gör när variablerna får ett givet värde.
Kunna skriva och tolka uttryck samt med säkerhet veta hur man gör när variablerna får ett givet värde. Ex. du vet att 4x = 12, vilket värde har då uttrycket x/6?
Metod
Ekvationer
Kunna en metod för att lösa likheter och ekvationer. Ex. använder fingermetoden för att lösa ekvationen 2x + 15 = 29
Kunna med säkerhet lösa olika typer av likheter och ekvationer.
Metod
Förenkla uttryck
Kunna förenkla lätta uttryck
Kunna förenkla uttryck med två olika variabler.
Kunna förenkla uttryck med flera variabler.
Metod
Prioriteringsreglerna
Kunna prioriteringsreglerna
Kunna med säkerhet prioriteringsreglerna.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området. Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Resonemang
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Använda lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Använda rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Att kunna föra ett resonemang kring problem samt uttrycka sig med matematiska begrepp och termer
Att muntligt kunna redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: