Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk - Vad är det? Varför finns det minoritetsspråk?

Skapad 2018-04-16 14:02 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Svenska
Minoritetsspråk Du kommer att få lära dig vad majoritetsspråk och minoritetsspråk är för något. Du kommer även att få lära dig vilka fem språk som tillhör de nationella minoritetsspråken i Sverige. I grupp kommer du sedan att få fördjupa dig i ett av de fem minoritetsspråken, vad som är typiskt för språket och dess historia och kultur. Du kommer även att få öva på att söka och sammanställa information samt att använda det presentationstekniska hjälpmedlet Power Point. Slutligen kommer du att i grupp få genomföra en muntlig presentation och lyssna på andra gruppers framföranden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: