👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-04-16 14:28 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Grundskola F – 6 Bild Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Visst är det spännande med rymden! Var slutar rymden? Vad finns det i rymden? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om detta spännande område.. Vi ska utforska det på flera olika sätt.

Innehåll

 

Varför ska vi arbeta med det här 

Arbetsområdet "Rymden" ska syfta till att du utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Du ska få träna på att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att förklara fysikaliska samband i naturen.

 

 

Det här kommer du att få undervisning om (centralt innehåll)

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

Månens olika faser.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

 

Det här ska du lära dig (kunskapskrav)

- Du ska kunna förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Du ska kunna förklara årstidsväxlingar

- Du ska känna till månens olika faser. 

-Du ska kunna namnge våra planeter.

-Du ska kunna förklara vad en galax är.

 

Så här kommer vi att arbeta 

Vi tittar på film.

Vi läser faktatexter.

Vi har gruppdiskussioner utifrån filmer vi sett och texter vi läst.

Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter.

Vi ritar/målar till våra texter. 

Vi skapar saker som har med rymden att göra, t.ex.bilduppgift  på stjärnbilder.

 

 

 

 

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Genom att du deltar aktivt på lektionerna.

Genom att du deltar i olika diskussioner.

Genom dina dokumentationer.

Genom att du efter avslutat arbetsområde, får skriva ned vad du har lärt dig.

 

 

 

 

 

.

Uppgifter

  • Läxa vecka 22