Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Politik

Skapad 2018-04-16 14:40 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi kommer under en period lära oss mer om svenska partier och ta reda på vad de tycker i olika frågor samt hur ett val går till

Innehåll

Instruktion för att använda mallen

Vi kommer att :

-ha genomgångar, diskussioner och reflektioner 

-arbeta med skrivuppgifter

-titta på informativa filmer

-ha grupparbeten och redovisning till.
Bedömning:


Tidsplan / Lektionsplanering:
Skriv under hur lång tid du kommer att arbeta med området, ex VT18 eller V 4-8

Språkmål:
Ex, förstå och använda de typiska dragen för en förklarande text eller annan textgenre, eller att kunna förklara likheter och skillnader mellan två skeenden genom att använda sig av ett Venndiagram

Begreppslista:
Skriv olika begrepp i punktform

Bedömningsmatris
Klicka på "skriv vilket område som skall bedömmas"
Huvudrubrikerna som börjar med Insats krävs ska stå kvar och så även texten som finns i bedömningsrutan.
I rutorna ska du sedan skriva in vad det är som krävs för de olika nivåerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati och Poltik åk6

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har baskunskaper om hur Sverige styrs och vilka partier som finns, samt skillnader och likheter mellan dessa.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: