Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Geometri år 4 vt Knappekulla 2017/2018

Skapad 2018-04-16 14:42 i Knappekullaskolan Lerum
Inom geometri kommer vi arbeta med vinklar, månghörningar, förstoringar, förminskningar och skala.
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med vinklar, månghörningar och skala.

Innehåll

Konkreta mål

Du kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Du kan namnen på olika månghörningar.
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning.
Du förstår och kan använda skala.

Bedömningsform

Du kommer visa att du kan genom att:
- delta i resonemang i helklass.
- resonera och arbeta tillsammans i smågrupper.
- svara på frågor genom skriftligt eller muntligt prov.

Arbetssätt

- Du kommer att få genomgång av olika moment.
- Du kommer att få möjlighet att delta i diskussioner och höra andras tankar kring olika lösningar på problem.
- Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans i matematikboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: