Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Åk 9 - tekniska system

Skapad 2018-04-16 14:45 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 9 Teknik
Ett tekniskt system är flera tekniska saker som tillsammans blir något. Ett bra exempel är en musikanläggning där cd-spelare, förstärkare och högtalare behövs för att anläggningen ska kunna fungera.

Er uppgift är nu att undersöka och beskriva ett tekniskt system, fast det ska var lite större än en musikanläggning.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om…

Efter avslutat arbetsområde skall du:

 • ha kunskap om olika element i ett tekniskt system;
 • ha kunskap om växelspelet mellan mänskliga behov och teknik; 
 • ha kunskap om hur tekniken påverkar naturen och samhället. 

I detta arbetsområde innebär det att du ska…

Att arbeta efter:

 1. Välj ut ett tekniskt system och förklara med enkla ord hur systemet fungerar. Redogör kort för bakgrunden. Vilken drivkraft låg bakom uppfinningen och systemets utveckling
  (t.ex. förändringar i naturen, ekonomiska vinningar, krig, nyfikenhet och nöje, slump, mm).
 2. Beskriv vilka delar ingår i systemet och sambanden dem emellan, vad de
  olika delsystemen har för funktion, hur de används. Finns det några alternativ lösningar?
 3. Hur såg det ut för människan innan ditt valda system uppfanns? Hur har det tekniska systemet påverkat naturen, människan och samhället?
 4. Hur har systemet utvecklats sedan det uppfanns?
 5. Beskriv och resonera kring de olika effekterna som ditt system hade/har på
  miljön, ge exempel på både positiva och negativa sidor av påverkan och eventuella förändringar och förbättringar.
  Många av frågorna kan man inte hitta direkt svar på i litteraturen och andra källor,
  utan dem måste man fundera och resonera fram.

 

Redovisning:

 • Arbetet skall utföras enskilt eller i grupp, med 2 (-3) personer i varje grupp.
 • Ni kan göra en FILM eller MUNTLIG REDOVISNING med Power Point (eller något likande)
 • Redovisning kommer att ske VECKA 20.

 

Bedömningen grundas efter din förmåga att...

 • analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och individens livsvillkor.
 • identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.
 • föra resonemang kring hur tekniska system i samhället förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
 • föra resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik åk 9 - tekniska system

Aspekter

Nivå 1
Nivå 2
Nicå 3
Systemet och dess komponenter
Förklarar med enkla ord de olika komponenterna och deras funktioner.
Förklarar de grundläggande principerna för funktionerna hos de olika komponenterna i det tekniska systemet.
Redogöra i detalj för uppbyggnad och funktion på det tekniska systemet, gärna på basis av egna undersökningar.
Beskriver även hur de samverkar som ett system.
Förklarar även hur de samverkar som ett system.
Redogör även hur de samverkar som ett system.
Historik/Drivkraft
Kunna ge exempel på hur det tekniska systemet såg ut för människan innan det togs i bruk.
Beskriver och förklarar hur våra behov har lett fram till det tekniska systemet.
Redogör för hur våra behov har lett fram till det tekniska systemet.
Miljön
Beskriver några miljöeffekter av det tekniska systemet.
Beskriver och förklarar vilka miljöeffekter det tekniska systemet ger.
Redogör för hur olika tekniska system påverkar miljön.
Reflekterar över framtida miljötekniska lösningar.
Reflekterar över framtida miljötekniska lösningar utifrån ett grundligt förhållningssätt.
Jämföra och dra slutsatser
Beskriver och förklarar fördelar och nackdelar med just detta system.
Redogör för samt jämför fördelar och nackdelar med just detta system utifrån hur det sett ut innan, eller hur det fungerar i exempelvis ett annars land.
Redogör för detta systems betydelse för samhällsutvecklingen.
Jämför dessa olika behov och olika tekniska systems betydelse för samhällsutvecklingen.
Kommunisera
Redovisningen går delvis att följa.
Redovisningen är tydlig och beskriver olika händelser och steg i processen
Redovisningen är fullständig och välstrukturerad.
Beskriver och fölrklarar med egna ord. Använder även en del relevanta bergepp samt enklare bilder/skisser.
Beskriver och förklarar med hjälp av relevanta begrepp och bilder/skisser.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av relevanta begrepp och bilder/skisser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: