👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Naturen om våren

Skapad 2018-04-16 14:49 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Ett litet tema kring våren där vi undersöker vår närmiljö och ser vad som händer då djur och väster vaknar till liv igen efter vintern.

Innehåll

Nuläge

Vi har uppmärksammat barnens intresse för naturens växlingar nu under våren. Vi vill tillsammans med barnen upptäcka vad som händer i vår närmiljö. Vi letar tillsammans efter olika vårtecken som t.ex. småkryp, vårblommor, knoppar mm.

Syfte / Mål

Vi vill att barnen ska få utveckla sitt intresse för natur och miljö, samt lära sig att värna om varandra och sin miljö. Vi måste alla hjälpas åt för att få en hållbar värld i framtiden.

 

Genomförande

Vi kommer att utforska vår närmiljö och leta efter olika vårtecken som t.ex blad, blommor, småkryp m.m.

Vi kommer bl.a. att fördjupa oss lite mer om just fjärilar och skapa "Fjärilens livscykel" i ateljén.

Vi kommer att ha skräpplockardagar och prata om varför det inte är bra att lämna skräp i naturen.

Vi kommer att se olika filmer via Ur om natur och miljö

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med hjälp av IPad (foto och film, barnens skapande blir en levande dokumentation.

Ansvar

Hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar för temat och dokumentation.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar löpande under arbetets gång på vår gemensamma planering.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016