Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom förr och nu

Skapad 2018-04-16 15:04 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Du ska få lära dig mer om Kristendomen, dess högtider och traditioner.
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Varför firar vi jul och påsk? Vad menar man med kristihimmelfärd och vad är fasta? Hur påverkar kristendomen vårt sätt att leva idag jämfört med för 100 år sedan eller 500 år sedan? Vem var Jesus? Vad betyder det att vara troende ? Vad tror du?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om och möjlighet att utveckla din förmåga att :

 • förstå innebörden av de högtider Kristendomen firar
 • förstå innebörden av att ha en religion
 • göra jämförelser med hur Kristendomen har förändrats från medeltiden till nutiden
 • veta vem Jesus var och hans betydelse för Kristendomen
 • söka information från olika källor
 • återberätta innehållet i en text och plocka ut stödord
 • skriva faktatexter

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och din förmåga att:

 • redogöra för några kristna högtider och traditioner
 • redogöra för innebörden av religion
 • jämföra Kristendomen förr och nu
 • söka information från olika källor
 • återberätta innehållet i en text
 • skriva faktatexter
 • berätta om Jesus liv och död i de faktatexter du har skrivit och i gemensamma diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa olika böcker och texter
 • Titta på film
 • Skriva faktatexter
 • Återberätta delar av Jesus berättelser och liknelser tagna ur Bibeln
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner både i helklass och i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: