Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering

Skapad 2018-04-16 15:06 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att plantera tomater och följa deras utveckling.

Innehåll

Syften enligt kursplanen i NO:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • Använda biologins begrepp, modeller för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Undervisningens innehåll:

Eleverna ska få plantera tomatfrön.
Vi kommer att följa tomatens utveckling från frö till eventuell växt.
Växterna får därefter tas hem.

När fröna har planterats får eleverna ställa hypoteser utifrån följande frågor:

 • Hur lång tid tar det för ditt frö att gro? 
 • Kommer det att ta lika lång tid för alla frön att gro?
 • Vad behövs för att ett frö ska gro?
 • Hur kommer det att se ut när den kommer ovanför jorden?
 • Hur ofta behöver du vattna?
 • Hur ser det ut under jorden?

Dokumentation kommer att ske i lärloggen i Unikum.

Eleverna kommer att få ta eget ansvar för sin plantering.
En dag i veckan har de möjlighet att fotografera den (om något har hänt).
Denna bild läggs i Unikum under lärloggen.
Eleverna får även skriva upp hur ofta de vattnar och om det är något annat som hänt. 
Vi ser också om deras hypoteser har stämt och vilka som inte gjorde det.
Vad kan det bero på?
De får jämföra varandras planteringar.

Eleverna kommer också få göra en Grej of the day om tomater.


 

Centrala innehållet enligt kursplanen för år 1-3:

Kunskapskrav i NO för år 3:

Bedömning

Bedömning kommer att ske under arbetets gång och när arbetet är klart. Det som bedöms är din förmåga att:

 • Kunna ställa hypoteser.
 • Följa instruktioner under arbetets gång.
 • Dokumentera utvecklingen.
 • Använda din dokumentation i samtal och diskussion med andra.  
 • Göra jämförelser med andras planteringar.
 • Berätta om förändringar i naturen som sker från vinter till vår.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: