Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leifs del av Franska revolutionen, Historia 50 poäng.

Skapad 2018-04-16 15:20 i Exempelskola Halmstad
Gymnasieskola Historia
Vi kommer nu att arbeta med den franska revolutionen, dess orsaker och konsekvenser och vilka personer som var inblandade i denna viktiga förändringsprocess.

Innehåll

För att få tillgång till genomgångar, sammanfattningar och själva arbetsuppgiften, klicka här.

Uppgifter

  • Testuppgift om Franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
    His  -
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
    His  -

Matriser

His
Franska revolutionen

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Förändrings- processer.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Enskilda personers betydelse.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: