Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 VT-18

Skapad 2018-04-16 15:21 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi utvecklar vår förmåga att läsa och få flyt i läsningen, vår förmåga att förstå det vi läser och lyssnar till samt forma bokstäver till ord, meningar och frågor.

Innehåll

 

Innehåll

Bedömning - vad och hur

 

Jag bedömer din förmåga att visa hur du:

 

- läser ord och korta texter; ljudar och läser som ordbilder, 

- förstå texterna du läser/lyssnar till, 

- kan alfabetet och alfabetisk ordning,

- skriver med stora och små bokstäver samt använder punkt, 

- skriver meningar med i huvudsak små bokstäver, mellanrum mellan orden och bokstäver på rätt plats på raderna, 

 

 

Jag bedömer när du arbetar i klassrummet med dina uppgifter. 

Du visar också upp din läsning och hur du förstår en vuxens högläsning i Skolverkets bedömningsunderlag. Vi stämmer av läsflyt med en H4. 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi tränar genom att:

 

- (läsflyt/läsförståelse); ordkort med vanliga ord, läsläxa, parläsning, lästräna för vuxen varje vecka, arbeta självständigt i småböcker/läståg,

- lyssna på högläsning och samtala om det vi har läst; återberätta och fundera över handlingen, (läsförståelse)

- läsa meningar och korta, enkla texter på egen hand och visa efteråt att du förstår det du har läst genom att skriva och eller rita,

 

- skriva meningar och kortare texter; till exempel dagbok och meningar/frågor till bilder, 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: