Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva berättande texter

Skapad 2018-04-16 15:26 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi tränar på att skriva berättande texter på olika sätt och med olika strukturer.

Innehåll

Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav

Se "Kopplingar till läroplanen" nedan.

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- jämföra och undersöka strukturer i texter och uppbyggnad av texter

- resonera kring meningsbyggnad och att skriva med en röd tråd

- samtala och resonera kring olika berättande texter

- formulera respons på kamraters texter

- skapa en film i iMovie

Arbetssätt

Vi kommer att:

- samtala och resonera kring berättande texter

- läsa enkla texter och svara på frågor

- skriva berättande texter, sagor och rita bilder till

- arbeta i grupp, i helklass och enskilt

- arbeta med kamratrespons 

- viktiga ord: hinderschema, inledning, problem, lösning, avslutning, respons, röd tråd, karaktär, 

- redovisa sin iMovie inför en grupp

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

- att beskriva och resonera kring texters uppbyggnad

- ge kamratrespons

- skriva en berättande text med inledning, problem, lösning och avslutning

- att skapa en iMovie

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: