Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck och funktiioner 02B

Skapad 2018-04-16 15:29 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 15-23 kommer vi att arbeta med algebraiska uttryck, talföljder, mönster, funktioner, grafer och koordinatsystem i matematik. Funktioner handlar om att beskriva samband av olika slag i t.ex. naturen och ekonomi. Vi kommer även ta en liten utmaning och lära oss om linjära funktioner, räta linjens ekvation, kvadreringsregler och konjugatregeln.

Innehåll

 
 

Ma ÖG02B: ”Uttryck och funktioner” v 15-23

 

Vecka

Ög02B

Arbetsområde

15

Mån

Tis

Ons

Kap 5.1 Uttryck med variabler

Kap. 5.1

NP kemi

 

Tidigare NP del B1 (2009, 2008, 2007, 2006)

http://www.su.se/primgruppen/matematik/%C3%A5k-9/tidigare-prov

 

16

Mån

Tis

Ons

Kap 5.2 Förenkling av uttryck

Kap.5.2  + Genomgång PROV kap 4 (för de som vill)

NP SO 120 min

 

Tidigare NP del C (2013), del B2 (2009, 2008, 2007, 2006)

17

Mån

Tis

Ons

Kap 5.3 Funktioner

NP Engelska

Kap 5.3 + tidigare NP del D (2013), del C (2009,2008,2007,2006)

18

Mån

Tis

Ons

 

Lovdag

Första maj

Förberedelse inför NP

19

Mån

Tis

Ons

NP matte del B + C 80 min

Kap 5.4 Formler och funktioner: Proportionalitet

NP matte del D 100 min

20

Mån

Tis

Ons

 

Elevensval

Elevensval

elevensval

21

Mån

Tis

Ons

Kap. 5.4

Kap.5.5 Mer om funktioner

Kap 5.5

22

Mån

Tis

Ons

Blandade uppgifter

Diagnos 5; blandade uppgifter

Prov kap.5

23

Mån

Tis

Ons

Event. Träna mera/fördjupning

Event. Kap.6

Event. Kap.6

 

Så här ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Vi gör gruppuppgift för att träna inför det nationella provet i matematik. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov.

Bedömning

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på nivå A + B eller B + C. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t ex:

□ Taluppfattning s 181 □ Fundera & diskutera s 204 - 205 □ Fördjupning s 212 - 214

 □ Problemlösning s 215 - 216 & TEMA s 196 - 197

                                                                                      

Inför provet kan du träna på:

 • Anteckningar och övningsuppgifter i ditt räknehäfte från lektioner v 16-22

 

 • Läs igenom texten och exempel s 168 - 170, s 175 -176, s 182-183, s 189-190, s198 - 199
 • Förstå förklaringar till begrepp se Z Röd
 • Läs Lathund s 355-358
 • Räkna Kort repetition Kapitel 5 s 255 - 256
 • Stencil Formler m.m. till ämnesprovet i matematik, årskurs 9Förmågor du tränar i detta kapitel:
 •   You tube klipp jag har rekommenderat

Begreppsförmåga

Uttryck, likhet, variabel, algebraisk uttryck, numerisk uttryck, mönster, talföljd, funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, graf, värdetabell, proportionalitet, formel. Extra: polynom, binom, kvadreringsregel, konjugatregeln, linjär funktion, räta linjens ekvation, beroende variabel, oberoende variabel, riktningskoefficient (k- värdet), m- värdet

Procedurförmåga

Skriva ett uttryck, beräkna värdet av ett uttryck, tolka uttryck, förenkla uttryck skrivna med paranteser, skriva uttryck för geometriska mönster, skriva tal i en talföljd, läsa av och skriva koordinater för olika punkter, rita koordinatsystem, du kan sätta ut punkter för olika koordinater i koordinatsystem, du kan använda formler som beskriver proportionaliteter.

 

För betyg högre än C även: tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler, använda formler som beskriver linjära funktioner, använda räta linjens ekvation

Resonemangsförmåga

Motivera val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här... Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala och skriv matte på korrekt språk, skriva tydliga uträkningar och svar, använda enheter korrekt

Problemlösningsförmåga

Olika strategier för problemlösning, reflektion över svarets rimlighet

 

Fokus på en förmåga att utveckla

Kommunikationsförmåga – att redovisa hur man tänker och eventuella lösningar både muntligt och skriftligt.

 

Konkretisering:

I detta avsnitt får du arbeta med att utveckla och fördjupa kunskaper om:

 1. variabler,
 2. algebraiska uttryck samt förenkling av dessa
 3. mönster
 4. teckna och tolka uttryck
 5. värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 

 

Vilken lässtrategi ska vi träna och hur?

I samband med problemlösning kommer vi att arbeta med RT-metoden (Reciprocal teaching – ömsesidig undervisning), med hypotes, ställa frågor, utforska och sammanfatta. I matematiken betyder detta:

Vad tror vi att vi ska göra? (Hypotes) Vad vet vi? (Ställa frågor) Vad frågar de efter? (Ställa frågor) Vilka räknesätt ska användas? (Ställa frågor) Hur utför vi beräkningen? (Utforska) Vad får vi för svar? (Sammanfatta) Är svaret rimligt? (Värdera och analysera)

 

Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Formativ bedömning under arbetets gång. Målet för undervisningen tydliggörs för dig, information söks om var du befinner dig i förhållande till målet och återkoppling ges som talar om hur du ska komma vidare mot målet.

Ex. Bedömning av ditt resonemang och dina beräkningar kommer att ske när jag lyssnar på era gruppdiskussioner och redovisningar, när jag tittar i era matteböcker och ser hur ni räknar, samt vid ett avslutande prov i området.

 

Hur ska du som elev utöva inflytande på din undervisning under arbetsområdet?

 

Du ges förutsättning att visa dina kunskaper genom lektionsdelaktighet, eget arbete, grupparbete, laborationer, skriftliga läxförhör, samt som avslutning prov.

 

TIPS!!

På sidan https://www.liber.se/xyz finns för Matematikboken Z Röd texterna som tal- och ljudbok i MP3-format. Alla sammanfattningar och läxor finns som PDF-filer.

 

För mer förklaringar, övningsuppgifter och videolektioner besök http://www.matteboken.se/

Länkar

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/geometri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: