Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Grundsär 1-6

Skapad 2018-04-16 15:33 i Lunnaskolan Härryda
Grundsärskola F – 6 Naturorienterande ämnen
Under läsåret kommer vi på ett lustfyllt sätt och med hjälp av våra sinnen arbeta med fysik, kemi och biologi.

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • jämföra och reflektera över samband mellan livstil, miljö och hälsa,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskapliga anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få träna dina förmågor bland annat genom att:

 • experimentera
 • titta på filmer och leta efter fakta på nätet
 • läsa texter, gemensamt och enskilt
 • diskutera i hel klass och mindre grupper
 • göra temaarbeten tillsammans
 • vara ute och göra fältstudier i närområdet
 • arbetar med appar på ipaden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  1-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  1-6
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
  NO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • .
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6

Matriser

NO
NO -Grundsär år 1-6

Mönster och strukturer i naturen

Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Solen, månen och planeterna
Du kan bidra till resonemang om solen, månen och planeterna och medverkar i att identifiera och beskriva några månfaser och stjärnbilder
Du kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om solen, månen och identifierar och beskriver några månfaser och stjärnbilder på ett väl fungerande sätt.
Växter och djur
 • NO
 • NO
 • NO
 • NO  1-6
Du ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Du ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Du ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
Vatten
Utifrån egna iakttagelser kan du bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan du föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Vattnets betydelse för liv på jorden
Du medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Du beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt

Naturvetenskap i vardagen

Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Miljö
I samtal om miljöfrågor kan du föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
I samtal om miljöfrågor kan du föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras
Hållbar utveckling
Du kan ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Du kan ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
informationssökning
Du kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Undersökningar och dokumentation
Du kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten
Du kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten
Du kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.

Kropp och hälsa

Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kroppen
Du kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Du kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Du kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
Hälsa och ohälsa
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar du till resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för du enkla resonemang om hälsa och ohälsa.
Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för du välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
Sexualitet
Dessutom bidrar du till resonemang om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Utifrån enstaka egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa bidrar du till resonemang om hälsa och ohälsa.

Ämnesspecifika begrepp

Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: