👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 4

Skapad 2018-04-16 15:34 i Östad skola Lerum
Grundskola 4 Teknik
Vem kom på hur en osthyvel skulle se ut? Varför har vi elvisp och varför finns det så många olika bilmodeller? Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi använder tekniska lösningar varje dag både enkla som mer avancerade. Du ska i detta ämne få möjlighet att se hur olika tekniska lösningar utvecklats över tid och själv få prova på att konstruera egna tekniska lösningar.

Innehåll

Varför gör du det här?

Genom undervisningen i teknik kommer du får möjlighet att  utveckla dina kunskaper om:

 • tekniken i din vardag
 • hur man kan lösa olika slags problem
 • att själv utveckla egna tekniska idéer
 • hur teknik kan påverka människa, samhälle och miljö

 

 

 

Du kommer få möjlighet att lära dig mer om:

 • Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk 4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  •  

 

 

Hur gör du?

Du ska under lektionerna  få möjlighet att tillverka en slags förvaring.

Du ska få:

- delta i gruppdiskussioner för att samtala kring olika slags lösningar för förvaring

- lära dig mer om hur man förvarat olika saker över tid

- vad som krävas för att en förvaring ska vara hållbar och skydda dess innehåll

- vilka slags material är miljövänliga förvaringsmaterial

- tillverka en låda utifrån dina egna idéer där du först gjort en planering som du sedan slutför

-att utvärdera vad som vad bra och vad som kan förbättras i din planering och ditt utförda arbete

 

Det här ska bedömas:

Du bedöms fortlöpande under lektionerna och det jag kommer fokusera på är:

- din förmåga att utveckla din ide kring förvaring

- att du deltar aktivt under lektionerna i helklass och i ditt individuella arbete

- att du kan använde en del av de ord och begrepp som vi gått igenom

- att du kan utvärdera ditt arbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6