Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 5 v15-v.24

Skapad 2018-04-16 15:41 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Under denna period kommer vi fortsätta arbeta med nödsituationer vid vatten, takt och rytm, orientering och friluftsliv. Vi kommer även gå igenom vad som händer i kroppen när du tränar, diskutera vilka faktorer som kan påverka vår hälsa och den fysiska förmågan samt diskutera hur vi förebygger skador.

Utomhus ifrån v.19. OBS! Kläder efter väder.

 

Preliminär planering:

Onsdag                                                       Torsdag

v.15
Nödsituationer vid vatten HLR                Lek-Sno skatten

v.16
Kondition- Pulsträning                            Cirkelträning- kondition

v.17
Gladiatorerna                                         Takt och rytm- uppgift     

v.18
Takt och rytm- träna                               Takt och rytm- redovisning av uppgift             

v.19
Lekar utomhus                                         Lov                                                                          Utomhus ifrån v 19

v.20
Friluftsliv                                                   Friluftsliv

v.21
Orientering                                               Orientering

v.22
Brännbollsvarianter                                 Terränglöpning

v.23
Fotboll                                                    Klassen önskar

v.24
Skolavslutning

Uppgifter

 • Visa upp rörelseprogram till musik

 • Visa upp rörelseprogram till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Motoriska grundformer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Rörelser till musik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Påverkan på hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter utomhus
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering med hjälp av karta
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hantera nödsituationer
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Skador i samband med idrott
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: