👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöriket Sverige (Stormaktstiden)

Skapad 2018-04-16 16:06 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
En LPP som behandlar ämnesområdet Stormaktstiden i Sverige och framväxandet av parlamentarism.
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)
Vi tittar närmare på 1600-talet, tiden då Sverige blev ett stort Östersjörike och en riktig stormakt.

Innehåll

 

Den stora frågan är: Hur kunde Sverige bli en stormakt?

 

·       Hur styrdes Sverige under den här tiden?

·       Varför krigade Sverige så mycket?

·       Hur påverkade krigen människors levnadsförhållanden, barn, kvinnor och män?

·       Varför har synen på stormaktstiden och de regenter som bestämde då förändrats genom åren?

·       Hur förändrades Sverige under 1600-talet?

·       Vad var häxprocesserna och hur kunde de inträffa?

 Centrala begrepp:

 •        Priviligierade
 •        Stadsprivilegier
 •        Förmyndarregering
 •        Regent
 •        Myndig
 •        Häxprocess
 •        Abdikera
 •        Enväldig
 •       Rikskansler

 

 

Vilka förmågor ska du utveckla?

 

·       Analysförmåga: Du ska visa att du kan förklara hur händelser hänger ihop, orsaker till och konsekvenser  av att Sverige var inblandad i många krig under 1600 talet.

·       Du ska visa att du förstår att man kan se på händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) samt förstå varför händelser eller personer beskrivs på olika sätt. T ex hur vi kan se på Karl XII på olika sätt. Du ska kunna beskriva likheter och skillnader mellan t ex medeltid och stormaktstid, samt mellan stormaktstid och nutid, vilka spår kan vi se i vårt samhälle idag.

 

·       Den kommunikativa förmågan: När vi samtalar och diskuterar i klassen ska du visa att du kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktiga fakta som handlar om samhället under stormaktstiden.

 

·       Förmågan att hantera information: Du ska kunna ge exempel på historiska källor från stormaktstiden. Du kan hitta information från historieboken och andra källor.

 

·       Den begreppsliga förmågan: Du ska visa att du kan använda historiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med stormaktstiden att göra.

 

Undervisning

 Du kommer att få ta del av fakta från t ex historieboken, filmer och föreläsningar

  Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och i helklass

  Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna

 Du kommer att jobba både  par, grupp och enskilt 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO
Den Svenska Stormaktstiden

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
När inträffade denna tidsperiod och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den svenska stormaktstiden. Du har grundläggande kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den svenska stormaktstiden. Du har goda kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den svenska stormaktstiden. Du har mycket goda kunskaper om när denna tidsperiod inträffade samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Vad var orsakerna till Stormaktstiden och vilka konsekvenser fick den ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den svenska Stormaktstiden.
Kunskap om utvecklingslinjer
Hur var det i samhället innan Stormaktstiden, vad det var som förändrades och hur kan denna period påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Kunskapskrav för betygen D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A