Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - skriva

Skapad 2018-04-16 18:05 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
I förberedelseklassen arbetar vi kontinuerligt med förmågan formulera sig och kommunicera i skrift. Undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan: 

  • skriva olika typer av enkla texter där innehållet är tydligt
  • använda de vanligaste skrivreglerna
  • skriva med rätt ordföljd i huvudsatser och använda rätt tempus
  • stava vanligt förekommande ord

Centralt innehåll

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil och att skriva på dator.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Redovisning och bedömning

Redovisning samt bedömning sker kontinuerligt under tiden i förberedelseklass. 

 

 
 

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift - skrivregler
Eleven försöker använda de enklaste skrivreglerna. Exempel: Du kan med hjälp använda stor bokstav och punkt.
Eleven kan till viss del använda de enklaste skrivreglerna. Exempel: Du kan använda punkt och stor bokstav.
Eleven kan använda de vanligaste skrivreglerna. Exempel: Du kan använda punkt, stor bokstav och frågetecken.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift - grammatiska regler
Eleven försöker bilda enkla meningar med vanliga verb i presens. Exempel: Du kan med hjälp skriva en kort mening, till exempel ”Hunden hoppar”.
Eleven kan bilda meningar med vanliga verb i presens. Eleven kan också bilda enstaka meningar med vanligt förekommande verb i preteritum. Exempel: Du kan skriva enkla meningar med vanliga verb i presens, till exempel ”Jag går till skolan” och i preteritum; ”Jag gick till skolan”.
Eleven kan bilda meningar med vanliga verb i olika tempus och använder presens och preteritum. Exempel: Du kan skriva meningar med verbet i olika tempus, till exempel "Jag går till skolan varje dag", "Jag gick till skolan igår".
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift - skriva sammanhängande
Eleven kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Exempel: Du kan skriva ditt namn och ord som till exempel sa, bok, fin.
Eleven skriver enkla meningar. Exempel: Du kan skriva enkla meningar till en bild, till exempel ”Flickan har en röd boll".
Eleven kan skriva enkla texter i olika genrer. Texten har en tydlig struktur samt i huvudsak fungerande handling. Exempel: Du kan själv skriva olika typer av texter med en tydlig början, mitt och slut.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift - stavning
Eleven försöker skriva enstaviga ljudenligt stavade ord. Exempel: Du kan med hjälp stava korta ord, till exempel bil, sol, en.
Eleven kan skriva två- eller flerstaviga, ljudenligt stavade ord. Exempel: Du kan stava ord som till exempel spela, leka, skola.
Eleven kan skriva ljudenligt stavade ord samt vanliga, korta ljudstridigt stavade ord som är vanligt förekommande i elevnära texter. Exempel: Du kan stava ord som till exempel kanske, tjej, snäll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: