Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - tala

Skapad 2018-04-16 19:25 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
I förberedelseklassen arbetar vi kontinuerligt med förmågan formulera sig och att kommunicera i tal. Undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan: 

  • delta aktivt i samtal, diskussioner och kunna uttrycka egna åsikter, samt använda relevanta ord och begrepp
  • redovisa inför en grupp så att innehållet blir begripligt, samt använda ämnesspecifika ord och begrepp
  • återberätta något du har hört, sett, läst eller upplevt

 

Centralt innehåll

  • strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till
  • att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
  • muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer
  • uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd
  • svenska uttal i jämförelse med modersmålets
  • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

 

Redovisning och bedömning

Redovisning samt bedömning sker kontinuerligt under tiden i förberedelseklassen.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, att samtala.
Eleven försöker delta i samtal. Exempel: Du använder få korta meningar och enstaka ord när du talar.
Eleven kan till stor del delta i samtal. Exempel: Du kan tala med enkla meningar.
Eleven kan aktivt delta i samtal om elevnära frågor och ämnen. Exempel: Du kan ställa frågor, fråga vad andra tycker och framföra egna åsikter.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, att redovisa.
Eleven försöker redovisa så att några förstår. Exempel: Du använder enstaka ord när du berättar. Du förstår delar av det du berättar. Du använder manus och läser innantill.
Eleven kan redovisa så att några förstår. Exempel: Du använder få enkla meningar och enstaka ord när du berättar. Du förstår det du berättar. Du använder ditt manus som stöd.
Eleven kan redovisa så att de flesta förstår. Exempel: Du använder meningar och det är en röd tråd i det du berättar. Du försöker använda ord och begrepp som hör till ämnet. Du kan också förklara dessa. Du talar fritt och berättar utan manus.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, att återberätta.
Eleven försöker återberätta med enstaka ord. Exempel: Du använder enstaka ord när du berättar.
Eleven kan återberätta med enkla meningar. Exempel: Du använder korta meningar när du berättar.
Eleven kan återberätta så att de flesta förstår. Exempel: Du använder hela meningar. Du berättar i kronologisk ordning och med flyt och tydligt uttal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: