👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och källkritik

Skapad 2018-04-16 19:26 i Hertingsskolan Falkenberg
Påverkan på individen från olika medier. Källkritik.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du får varje dag information till dig genom olika slags media, bland annat genom TV, radio och internet. I detta arbete skall du få lära dig att bli källkritisk dvs hur du skall hantera denna information, vad är sant och vem kan du lita på? Hur påverkas du som person av olika budskap och hur vill den som sänder budskapet påverka dig?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla ett kritiskt förhållningssätt.

Du skall få verktyg för att hantera, sortera och värdera olika slags budskap.

Du skall få förståelse om att budskapen kan komma från olika slags källor både från media men också direkt från personer i din närhet

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- föra utvecklade resonemang kring hur vi påverkas av information från olika källor.

- ifrågasätta en källas tillförlitlighet.

Genom:

- diskussioner

- muntliga och skriftliga arbetsuppgifter

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- se på film

- diskutera

- läsa texter

- kommunikation och information på nätet

- muntliga och skriftliga arbetsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6