Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - läsa.

Skapad 2018-04-16 21:06 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
I förberedelseklassen arbetar vi kontinuerligt med förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. Undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att

  • du kan läsa med flyt
  • du förstår det du läser

 

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
  • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet
  • Sambandet mellan ljud och bokstav

 

Redovisning och bedömning

Redovisning samt bedömning sker kontinuerligt under tiden i förberedelseklass.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk - förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att läsa med flyt och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Eleven kan läsa enstaviga ljudenligt stavade ord. Exempel: Du kan läsa ordbilder eller ljuda ihop ord, till exempel ”bil”, ”det”, ”en”. Du kan läsa korta meningar, till exempel "Det är en bil".
Eleven kan läsa två- eller flerstaviga, ljudenligt stavade ord och korta meningar. Exempel: Du kan läsa en bok med lite mer text där du har hjälp av bilderna. Du läser direkt ord som "liten", "skola", "fiska" och "bilen". Du läser till exempel böckerna om Noa.
Eleven kan läsa både ljudenligt stavade och kortare ljudstridigt stavade ord. Exempel: Du kan läsa en hel bok med mer text och färre bilder, till exempel böckerna om Palle. Du kan läsa ord som inte stavas som de låter, till exempel ”sjuk”, ”kanske”, ”snäll”, ”många”.
Förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, samt förstå innehållet
Eleven kan läsa enstaka ord och korta enkla meningar och förstå dem. Exempel: Du kan med stöd av bilder läsa och förstå enkla meningar, till exempel ”Bollen är röd”.
Eleven kan läsa lite längre meningar och förstå dem. Exempel: Du läser lite längre meningar, till exempel "Pojkarna spelar fotboll på planen". Du förstår innehållet med hjälp av till exempel bilder. Du kan svara på enkla frågor om det du läst.
Eleven kan läsa längre meningar och texter och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt. Exempel: Du läser texter och kan samtala om innehållet. Du kan berätta om och svara på frågor om det du har läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: