Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse/friluftsliv med lek, orientering och Allemansrätten

Skapad 2018-04-16 21:09 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Du ska få lära dig grunderna i orientering, vad en karta är och hur den är uppbyggd. Vi kommer också att leka och orientera i olika former både i skolområdet och i känd miljö. Vi kommer även att arbeta med friluftsliv och Allemansrätten i den natur som finns i närmiljön. "Inte förstöra & och inte störa!" Vad menas med det? Snart vet du!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet  ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor, intresse för att vara fysiskt aktiva, och vistas i naturen under olika årstider. Eleverna ska få möjligheter att utveckla en hälsosam livsstil.  Genom positiva upplevelser av rörelse ute, samt friluftsliv, kan eleverna utveckla en positiv inställning till fysisk aktivitet och få ett aktivt friluftsliv. Detta kan senare i livet leda till ett mer hälsosamt liv och god hälsa.

 

Undervisning och arbetssätt

Under höstterminens första månader och vårterminens sista månader kommer vi att vara utomhus på idrottslektionen. Vi kommer genomföra aktiviteter och lekar på skolgårdsområdet,  i vårt närområde  och i skogen.  Du ska få lära dig att "orientera"- tyda och följa en karta två och två eller tillsammans med lärare. Olika svårighetsgrad och längd finns på kontroller och banor. Du ska förstå att en karta är en förminskning av världen sedd uppifrån och hur enkla kartor är uppbyggda.  Du ska lära dig "passa kartan" och att kartan är alltid över ett avgränsat område. Du ska träna och lära dig begrepp som handlar om rumsuppfattning t e x framför, under, bakom m.m.

Eleverna kommer att få diskutera och reflektera över sin egen rörelseaktivitet. Vidare diskutera och värdera vad vi bör ta hänsyn till när vi vistas ute i naturen och miljön, Allemansrätten. Vi kommer i skogen att prata om vad man får och inte får göra med hjälp av bilder, saker och lekar. I friluftsliv testar vi på olika praktiska moment med Allemansrätten i åtanke.

Olika orienteringsövningar efter årskurs; linjeorientering, fotoorientering, stjärnorientering och Dalhemsslingan. Vi kommer även att ha teoretiska lektionspass. 

 

Du ska utveckla dina kunskaper och förmågor genom att:    

 • Aktivt delta i genomgångar.
 • I lekar och övningar träna på begrepp om rumsuppfattning och "passa kartan".
 • Med hjälp av kartan följa enkla banor på skolgården och i känd miljö.
 • I lekar och övningar bli bekant med grunderna i Allemansrätten.
 • I lekar och övningar delta så aktiviteten blir säker och trygg för alla.

Vad bedöms 

 • din förmåga att delta i lekar och anpassa rörelser i natur- och utemiljö under olika årstider
 • din förmåga att samtala om och reflektera över din egen rörelseaktivitet, fokus på upplevelsen av rörelsen i lek, hälsa, natur- och utevistelsen
 • din förmåga att "passa", läsa kartan och använda den i olika orienteringsbanor
 • din förmåga att berätta vad en karta är och hur den är uppbyggd, leta efter kontroller 
 • din förmåga att följa en karta (årskursanpassad) där du tillsammans med en kompis ska hitta kontroller - orientera dig på skolgården/känd miljö.
 • din förståelse av begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • din förmåga att följa Allemansrättens grunder när du genomför aktivitet
 • din förmåga av säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • din förmåga att värdera och bedöma dina egna kunskaper i orientering

 

Hur går bedömningen till

Bedömning sker via samtal, observationer och kartpromenad samt hur du tillsammans med en kompis genomför de olika orienteringarna.  Tipsrunda där du visar att du kan grunderna i Allemansrätten. . Självvärdering. Jag kommer även att bedöma hur du har utvecklat dina kunskaper och förmågor med hjälp av nedanstående matris.  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Orientering och grunderna i Allemansrätten

Nivå 1
Du behöver utveckla förmågan att
Nivå 2
Du har förmågan att
Nivå 3
Du har förmågan att med säkerhet
Kartan mot verkligheten
Jag kan vända kartan så den passar mot verkligheten (passa kartan).
Kartans uppbyggnad
Jag vet vad några av kartans färger betyder.
Ny aspekt
Jag vet hur några karttecknen ser ut och vad de betyder.
Orientering
Jag kan orientera mig med hjälp av en karta.
Allemansrätten
Jag kan grunderna i Allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: