👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förberedelseklassen 1-3

Skapad 2018-04-16 21:47 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Förstå ord, som hör ihop med matematik.

 • Lösa uppgifter med instruktioner på svenska

 • Lösa rutinuppgifter där du använder de 4 räknesätten

Innehåll

 • Skriva siffror 0-9, taluppfattning, ordningstal, hur naturliga tal kan delas upp

 • Positionssystemet

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder.

 • Likhetstecknets betydelse

 • Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster

 • Konstruktion av geometriska objekt som punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar och cirklar.

 • Mätning av längd, massa, volym och tid.

 • Enkla diagram och tabeller

 • Olika proportionella samband, som dubbelt och hälften.

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Genomförande

Under tiden i förberedelseklassen arbetar vi med:

 • Genomgångar och samtal om ord som är vanliga i vardagsmatematik och i matematikboken.

 • Genomgångar och övningar på de fyra räknesätten på olika nivåer.

 • Individuellt arbete i egen takt.

 • Praktisk matematik med konkret material.

Redovisning

Du redovisar genom att:

 • muntligt visa din förståelse av matematiska problem.

 • muntligt kunna använda matematiska ord.

 • arbeta självständigt.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma

Matriser

Ma
Matematik Fbk

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Matematik
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven använder ibland matematiska begrepp, men är osäker på användningen. Ex: Du känner till några begrepp som t ex plus, minus, före, efter, störst, minst. Du behöver hjälp för att förstå instruktioner.
Eleven har vissa kunskaper om matematiska begrepp och kan se enkla samband. Ex: Du kan förstå enkla matteord och en del instruktioner. Du har förstått likhetstecknets betydelse och du kan ange siffrors värde (ental, tiotal, hundratal). Du förstår sambandet mellan plus och minus.
Eleven visar grundläggande kunskaper om begrepp genom att använda dem vid olika beräkningar och kan förklara samband mellan olika begrepp. Ex: Du kan på egen hand förstå enkla instruktioner. Du förstår och kan använda vanliga matteord som addition, skillnad och tillsammans. Du kan jämföra och se skillnader på några olika geometriska figurer.
Matematik
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven behöver stöd för att kunna göra enkla beräkningar. Ex. Du försöker lösa enkla uppgifter, som t ex en räknesaga, men behöver ganska mycket hjälp för att kunna välja rätt räknesätt.
Eleven klarar till viss del av att välja lämpliga metoder för att lösa rutinuppgifter och göra enkla beräkningar. Ex: Du försöker själv välja vilket räknesätt du ska använda, men behöver ibland hjälp för att uträkningen ska bli rätt.
Eleven använder fungerande metoder för att lösa rutinuppgifter och göra enkla beräkningar. Ex: Du kan på egen hand välja vilket räknesätt du ska använda och du kan själv räkna ut olika typer av enkla uppgifter.