👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering 3-6 år Tema: Fåglar.

Skapad 2018-04-16 21:55 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Fågel tema.

Innehåll

Bakgrund

Den här terminen bestämde vi att arbeta med fågeltema. På sista tiden visade barnen stort intresse för fåglar då började vi med det. .Vi är mycket ute i naturen och nu är det perfekt tid att observera och se hur många fåglar har kommit tillbaka..Barnen ställer frågor kring detta som t.ex. Vad heter fåglarna? Varför fanns de inte på vinter ? Vad äter de? Hur länge är de borta ?osv.

Våren är det bästa tiden med att starta det här projektet .

    

MÅL

Målet med detta tema är att barnen ska lära sig att känna igen fåglar som bor i Sverige och Europa. Att barnen lär sig hur viktig det är att vi måste ta hand om varandra både djur och människor . Att alla djur även fåglar har en stor betydelse i naturen. 

Genom skapandeaktiviteter vill vi väcka nyfikenhet hos barnen och på ett lekfullt sätt samtala och reflektera  kring fåglar så att ett intresse för naturvetenskap väcks och deras lärdom följer dem till vuxen ålder. 

Vi vill att barnen ska bli mer medvetna om hur de kan påverka naturen .

Skapandeverksamhet:

× Vi skrev ut bildar på dem vanligaste fåglarna som finns runt omkring oss. . Barnen fick lägga färgen på dem och lära sig hur dem heter.

× Vi har gjort fågelholkar av kartong. Barnen fick måla på dem och dekorera .

×Vi har byggt med barnen riktiga fågelholkar av trä .

Genom skapande vill vi gjora lärande roligare .

Vi kommer fortsätta och skapa .

 

METOD - GENOMFÖRAND

Varje vecka planerar vi både  ute och inne olika aktiviteter  till att kunna arbeta ständig med fåglar .Vi besöker olika parken som har utställningar , museum och skogar som hjälper att  visualisera fåglar .Genom lerplattan kan barnen se när som helst olika fåglar och lyssna hur de låter.

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens reflektion genom att filma, ta bilder . Tillsammans med barnen   tittar vi på filmer , bilder och pratar vi  vad har vi sett och gjort uder det senaste tiden. Barnen komenterar och genom detta  får de uttrycka sina tankar och upplevelser. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi pedagoger vid varje planeringstider reflekterar över materialet som vi har samlat under tiden.Pratar om ..  Hur har det gått ?Vad kan vi göra bättre?

När? 

Vad?

Hur?

Väl planerat verksamheten skapar trygghet på både pedagoger och barnen .

Kopplingar till läroplanen

  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  •  Lpfö98 Rev. 2016Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,