Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap, åk 5 2017/18

Skapad 2018-04-17 06:16 i Husensjö skola Helsingborg
En planering för åk 6 i hem- och konsumentkunskap
Grundskola 5 Hem- och konsumentkunskap
Hur tvättar man? Vilka redskap ska vi använda när vi bakar och när vi lagar mat? Välkomna till Hem- och konsumentkunskap på Husensjö skola. Det vi gör, gör vi med syfte att lära oss ämnet och skaffa oss adekvat ämneskunskap samt presentera det vi gör med hjälp av dator, filmkamera och fantasi.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

Du ska få träna din kreativitet och initiativförmåga vid matlagning och hushållsarbete så väl som hur du presenterar detta för kamrater och lärare.
Du ska få träna på att prata om din process och om ditt resultat inför andra.

Förmågor som arbetsområdet övar

   • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
   • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få möjlighet att tillaga enkla maträtter och måltider eller beskriva hur detta görs
 • få möjlighet att baka eller beskriva hur detta görs
 • lära dig hantera olika livsmedel
 • lära dig hur du diska för hand och i maskin
 • lära dig hur du använder olika redskap och metoder
 • få undervisning i tvättmärkning och att tvätta.

 

Bedömning

Du ska kunna tillaga eller beskriva hur man tillagar enkla måltider

Du ska kunna hantera eller beskriva hur du hanterar metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt.

Du ska kunna berätta om och redovisa din arbetsprocess och ditt resultat 

Vad ska bedömas?

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att hantera tvätt och en tvättmaskin
 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att hantera arbetsmoment, redskap och metoder i samband med matlagning, bakning och måltider
 • din förmåga att utvärdera  och redovisa din egen arbetsprocess

Hur ska det bedömas?

Bedömning sker fortlöpande med utgångspunkt i ditt deltagande i och genomförandet av det praktiska och/eller det teoretiska arbetet, samt utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: