👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2018-04-17 07:44 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Filmanalys
Grundskola 7 – 9 Svenska
Filmanalys I din filmanalys utgår du från det som händer i The Hunger Games. Vi börjar med denna uppgift v. 17.

Innehåll

Syfte

Konkretisering av mål

 • Utveckla ditt skriftspråk
 • Träna på att återberätta/plocka ut det viktigaste
 • Träna på att tolka en film/ ta fram budskap

Arbetssätt

Din text ska vara baserad på både fakta och egna tankar; du ska presentera filmen och dess bakgrund, samtidigt som du bedömer och analyserar den. Texten bör ha en så kallad röd tråd - en tanke som håller ihop den. Inledningen ska ska väcka intresse och avslutningen ska vara genomtänkt.

Koppla dina åsikter och tankar till filmen genom exempel.

Rubricera din text på ett träffande sätt. Använd dig gärna av förtydligande underrubriker.

 

Bedömning

Se matris

Uppgifter

 • Filmanalys

 • Filmanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Filmanalys

Ej uppnått lägsta kunskapskrav
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra … underbyggda resonemang om ...i olika verk.
- enkla och till viss del - tydligt framträdande budskap
- utvecklade och relativt väl - tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna
- välutvecklade och väl - tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda
Eleven kan också föra … resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då … underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
- enkla - till viss del
- utvecklade - relativt väl
- välutvecklade och nyanserade - väl
Eleven kan skriva olika slags texter med … språklig variation, … textbindning samt …
- viss - enkel
- relativt god - utvecklad
- god - välutvecklad
fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
- i huvudsak
- relativt väl
- väl
Ny aspekt