Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social kompetens...Värdegrund

Skapad 2018-04-17 07:46 i Heby förskola Bullerbyn Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Utdrag ur läroplanen ” människornas okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde. Jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta” ” omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter”

Innehåll

Bakgrund: Social förmåga handlar om vårt sätt att umgås med andra. Vår förmåga att knyta kontakter, bygga vänskap och samarbeta. Man har sett att god social kompetens hjälper barn att må bättre i skolan och det framtida arbetslivet.
Syfte : Vi tror mycket på det som står under rubriken bakgrund. Vi vill att barnen ska få de bästa förutsättningar för detta hos oss.
Mål: Vi vill ” lämna över” trygga och sociala barn till skolan och framtiden- att känna att vi har gjort så mycket vi kan för att ge dem de bästa av förutsättningar för det.
Arbetssätt: Vi är i början av arbetet utifrån ”stopp min kropp” som är hämtat från rädda barnens handbok med samma namn och ger tips till vuxna hur de ska prata med barn om sexuella övergrepp, kroppen och att sätta gränser. Dansa känslor, känslokort, ”tummen upp-tummen nerkort.Vi har valt att använda ” stopp min kropp” materialet tillsammans med SET som vi arbetat med tidigare. Vi läser sagor om känslor, dramatiserar känslorna, ritar känslor etc. Vi har också vävt in brottsoffermyndighetens arbete ” liten och trygg”. 

 Uppföljning/utvärdering/utveckling

Anteckna under temats gång = uppföljning mot mål

När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om? Vad kan förbättras?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: