👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2018-04-17 08:13 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik Svenska
Vi kommer arbeta med bondgårdens djur och tekniken som finns på gården. Du kommer att läsa och skriva texter om djur, växter och maskiner som finns på bondgården. Vi kommer också prata om näringskedjor kopplade till bondgården. Vi pratar om skillnaderna mellan nu och förr i tiden. Vi kommer även ta med oss detta till programmeringen. Vad tror du finns på bondgården som är programmerat?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla flera förmågor. Framförallt är det förmågor som är kopplade till följande saker...

 • Känna igen bondgårdens djur, veta hur de ser ut och vad de äter.
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till hur djuren låter och vad deras läten kallas.
 • Veta vad vi får från djuren på bondgården.
 • Känna till vad man kan odla på bondgården.
 • Hur bondgården förändrats genom tiden.
 • Få kunskaper om tekniken och programmeringens utveckling på bondgården.

Bedömning - vad och hur

Efter detta arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • benämna de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • kunna djurens olika namn i en familj.
 • skriva en enklare faktatext.
 • känna till de fyra sädeslagen.
 • förklara några förändringar som skett genom tiden på bondgården.
 • förklara hur maten på vårt bord en gång kommer från vår jord.

Detta gör jag genom att...

 • följa ditt arbete.
 • läsa dina texter.
 • lyssna till dig i samtal och diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

I detta arbetsområde kommer du bland annat få arbeta på följande sätt...

 • i grupp, par och enskilt.
 • se filmer.
 • skriva faktatexter.
 • göra venn-diagram.
 • samtal och diskussioner.
 • besöka en bondgård.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3