Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

samisk religion

Skapad 2018-04-17 08:23 i Valhallaskolan Halmstad
Mall till LPP enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 5 Religionskunskap
I arbetsområdet omkommer du att få ta del av centrala tankar och ett historiskt perspektiv kring samisk religion.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället.

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din arbetsinsats under lektionerna. 

Konkretisering av mål

Du ska kunna beskriva några grundläggande drag i samisk religion och ger även exempel på hur samisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Du ska kunna resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor. 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa texter

Titta på filmer

Delta i diskussioner

Skriva en faktatext 

Svara på frågor

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
    Re  4-6
  • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
    Re  4-6
  • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
    Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: