👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grey's Anatomy

Skapad 2018-04-17 08:24 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett område som går in på sjukdomar.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nu skall vi in i vården för att få en djupare förståelse för de sjukdomar som finns runt om oss.

Innehåll

 

Övergripande mål:

* Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

* Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

 

 

Centralt innehåll:

 

 

Arbetsprocess:

I detta arbetsområde kommer in ta rollen som sjukvårdspersonal som skall bota patienter. I första skedet skall ni tillsammans i grupper diagnostisera en antal patienter som har kommit till er. I andra skedet skall ni individuellt skriva ett personligt brev på max ett A4 till patienten där ni förklarar vad den har fått för sjukdom samt er behandling av patienten. 

Frågor ni skall svara på i ert brev:

1. Vilken sjukdom har patienten fått?

2. Varför ser man de symptomen som patienten visar?

3. Hur är din behandling av patienten? 

Tidsplaneringen

 

v.19 Presentation av arbetsområdet

v.20  Jobba klart med brevet. Laboration människokroppen

v.21.  Onsdag redovisning i grupper om ens fall.

v.22.  Filmvecka 

v.23. Betygsammtal

v.24. Skolavslutning

Kopplingar till läroplanen

  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
    Gr lgr11

Matriser

Bi
Grey's Anatomy

F
E
C
A
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.