Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VM-tema

Skapad 2018-04-17 08:44 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola F
Det är vår i luften och eftersom det snart är både sommarlov och fotbolls-VM så kommer vi på fritids att involvera alla barnen i ett VM-tema med bollskola och kreativt skapande!

Innehåll

Syfte och mål

 • Stärka gemenskapen
 • Fysisk aktivitet
 • Ökad bollkänsla och koordinationsförmåga
 • Samarbete
 • Lära om länder och kulturer
 • Skapandeförmåga
 • Förståelse för allas lika värde

 

Aktiviteter

 • Bollskola
  - Regler
  - Samarbete och gemenskap

 • Historia
  - VM-historia
  - Dam- och herrfotbollsspelare

 • VM-skapande
  - Flaggmålning
  - Pärla fotbollströjor/spelare
  - Fakta om länder och kulturer
  - Värdegrundsfrågor

 • Fotbollsfest
  - Avslutande matcher mellan eleverna/länderna

 

Vad ska eleverna förstå efteråt?

 • Att det är viktigt att kunna samarbeta och skapa en gemenskap tillsammans.
 • Varför fysisk aktivitet är viktigt och kunna känna en tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • Få en uppfattning om vad VM innebär och fakta om olika länder och kulturer.
 • Känna tilltro till sin egen förmåga att skapa kreativt utifrån ett tema.
 • Värdegrundsfrågor - Allas lika värde. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: