Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utedag på fritids!

Skapad 2018-04-17 09:34 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola F
Planering för våra utedagar på fritids!

Innehåll

En gång i veckan och flera gånger på loven har vi utedag på fritids. Då är vi ute till största delen av fritidstiden och äter även ute. Vi har antingen aktiviteter på våran skolgård eller går i väg på olika utflykter! 

Vi vill fånga intresset som barnen redan har för naturen och våran miljö och öka kunskapen om hur man tar hand om våran natur och vad man kan göra ute! 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: