Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation år 7

Skapad 2018-04-17 09:53 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett arbetsområde där eleverna skall utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt via en muntlig presentation
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi lära oss om hur det går till att hålla en muntlig framställning inför klassen! Vi kommer att ha en genomgång om vad man ska tänka på och sedan ska ni alla få hålla ett tal.

Innehåll

Kursplan svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömningens inriktning

Bedömningen gäller således elevens förmåga att nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver, på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel. [...] Den språkliga och litterära kompetensen, graden av självständighet i att pröva och använda en vid repertoar av redskap liksom förmågan att språkligt behärska olika situationer är också utgångspunkter för bedömningen.

Konkretisering av målen

 

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 • Utvecklar ett rikt och väl anpassat språk och via talandet utvecklar förmågan att kommunicera med andra

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna på andra samt diskutera och argumentera för sin åsikt

Kursplanen för svenska

Skolan skall via undervisningen i ämnet Svenska sträva efter att eleven:

 • Utvecklar sin förmåga att kommunicera muntligt och via talet formulera faktamässiga uppgifter eller egna erfarenheter och åsikter

 • Utvecklar sin förmåga att använda olika typer av källor för att hämta nödvändig information inför framställningen

Konkretisering av vad som ska bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Muntligt redogöra för antingen faktamässiga uppgifter eller annan typ av muntlig presentation
 • Tala tydligt så att alla förstår vad som sägs
 • Hålla en röd tråd i presentationen som underlättar för åhörarna att hänga med
 • Använda kroppsspråket för att visa ditt engagemang
 • Använda någon typ av hjälpmedel för att göra presentationen tydlig
 • Påbörja och avsluta presentationen på ett effektfullt sä

Tillämpningsuppgift

Du skall genomföra en muntlig framställning inför klassen i c:a 5 minuter. Du får själv berätta vad du vill tala om samt vilken typ av muntlig framställning du vill göra. Du kan t.ex. hålla ett tal, hålla ett informellt föredrag, argumentera för något eller på annat sätt framföra något till de som lyssnar. Du kan använda dig av hjälpmedel som t.ex. Powerpoint eller Google presentation.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: