Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG Hälsa, fysisk aktivitet & förebyggande av skador

Skapad 2018-04-17 10:18 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter, den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

Innehåll

Mål

# Att förstå kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

# Att kunna använda ord och begrepp för att samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

# Att kunna förebyggande av skador.

Arbetsinnehåll

# Olika former av fysiska aktiviteter.

# Gemensamma genomgångar gällande hälsa, fysisk aktivitet och förebyggande av skador.

# Samtala i mindre grupper kring hälsa

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt

1. Vi provar på olika fysiologiska tester, t.ex. beep test och harres test samt andra fysiska aktiviteter som inriktar sig mot en speciell träningsform.

2. Vi samtalar i helklass och i mindre grupper om hälsa och hur fysiska aktiviteter kan påverka hälsan.

 
Redovisningsform

Du redovisar för din lärare i idrott och hälsa om dina upplevelser och reflektioner om hur fysiska aktivitet kan påverka hälsan (hur man mår) och den fysiska förmågan samt hur skador under fysiska aktiviteter kan förebyggas.

Reflektion

# Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?
# Frågar jag min lärare om det är något jag inte förstår?
# Hur fungerar mitt tränande under lektionerna?
# Hur fungerar det att samarbeta med andra?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
FG Hälsa, fysisk aktivitet & förebyggande av skador

E
C
A
Upplevelser & begrepp
Eleven kan enkelt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp
Eleven kan beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp.
Eleven kan utförligt beskriva vad hon/han har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp.
Träningskunskap
Eleven kan i någon mån identifiera vad som tränas och till viss del beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Eleven kan i huvudsak identifiera vad som tränas och relativt väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Eleven kan identifiera vad som tränas och väl beskriva vad som kännetecknar träningen i genomförda aktiviteter.
Resonemang kring fysiska aktiviteter och hälsa
Eleven kan ge enkla exempel, i någon mån motivera sina ställningstaganden och föra ett till viss del underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Eleven kan ge utvecklade exempel, i huvudsak motivera sina ställningstaganden och föra ett relativt väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Eleven kan ge välutvecklade exempel, motivera sina ställningstaganden med hjälp av sakliga argument och föra ett väl underbyggt resonemang om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Uppvärmning
Eleven kan ge enkla resonemang till hur och varför man bör värma upp.
Eleven kan ge utvecklade resonemang till hur och varför man bör värma upp.
Eleven kan ge välutvecklade resonemang till hur och varför man bör värma upp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: