Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs-/hörförståelse

Skapad 2018-04-17 10:41 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Under två veckor kommer vi att arbeta med läs-/hörstrategier.

Innehåll

Vi arbetar med läs-/hörstrategier och i slutet på varje vecka kommer vi göra att prov. Resultaten från båda proven kommer att sammanställas till ett övergripande resultat som betygssätts.

Matriser

Eng
Läs-/hörförståelse

E
C
A
Läs/Hör
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: