Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extrauppgift: Skriva texttyper

Skapad 2018-04-17 11:14 i Landvetterskolan Härryda
Texttyper
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Som extrauppgift denna termin kan man öva skriftlig produktion för att utvecklas som skribent. Glöm inte att lämna in för bedömning.

Innehåll

 

 

 • Välj vilken text du ska skriva.
 • Gör ett utkast/en kladd.
 • Få respons, av en klasskamrat eller din lärare.
 • Bearbeta din text, läs igenom noggrant innan inlämning.
 • Se över språk/skrivregler (hur du skriver) och innehåll (vad du skriver). Det är också viktigt att du följer texttypens form/ genretypiska drag. Hur ska texten se ut? (Tips: Times New Roman, storlek 12.) Ska det vara en bild? Vilken typ av rubrik? Ska man skriva under med sitt namn? Om du använder dig av källor, glöm inte att ange dessa.

 

Nyhetsartikel: Skriv en faktatext (sakprosa, återberättande). TIPS: Var en journalist och berätta om något som har hänt (hitta på) t.ex. ”Bombhot på flygplats” eller ”Sverige i VM-final i fotboll”. Glöm inte rubrik, ingress, brödtext och gärna bild och bildtext. Skriv dig själv som författare med för- och efternamn.

Insändare: Skriv en åsiktstext (argumenterande) som skulle kunna skickas in till en tidning, syftet är att uppmana och önska att påverka. Ha en tydlig tes och gör denna till din rubrik, t.ex. ”Sänk priserna på busskort!” eller ”Höj åldersgränsen på alkohol!” Signera inte med din namn utan något lämpligt för innehållet t.ex. ”Orolig förälder” eller ”Engagerad ungdom”.

Krönika: Skriv en åsiktstext (argumenterande) om ett ämne som intresserar dig. Kommentera nutiden, något aktuellt. Var gärna personlig.

Novell: Skriv en berättande text, utspelar sig under en kort tid. Startar ofta ”in medias res”, mitt i en händelse. Få personer, gärna med en slutkläm. Se novellrecept.

Brev: Skriv till någon känd person eller till en bekant. Tänk på att ställa frågor och anpassa innehållet efter mottagare. Tänk på att inleda med hälsningsfras och att i slutet ha en avslutningsfras. Ort och datum överst och glöm inte att ange avsändare.

Reportage: Skriv en återberättande text som ska vara levande. Tänk på att ha med dialog samt miljö- och personbeskrivningar. TIPS: Låtsas vara en journalist och skriv ett reportage om någon känd person du intervjuat.

Recension: Skriv en åsiktstext där du recenserar en bok, film, teater eller liknande. Blanda fakta om verket med dina åsikter och omdömen. Argumentera för din sak och ge exempel.

Instruktion: Skriv en instruerande text där du ger instruktioner till hur man gör något. Det kan vara ett recept, en beskrivning hur man använder ett visst föremål, spelar ett spel eller liknande.

Uppgifter

 • SV: Skrivuppgift texttyper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: