Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresande år 5 v. 17-23

Skapad 2018-04-17 11:14 i Storvretaskolan Uppsala
Ett kortare arbete om Europeiska upptäckare.
Grundskola 5 Svenska Historia Geografi
Du kommer att få möjlighet att tillsammans i grupp med några andra elever arbeta med de Europeiska upptäcktsresorna. Du kommer att använda dina olika förmågor som att söka fakta, använda kartor och välja redovisningsform.

Innehåll

Vi kommer arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

Historia:
• Jag kan redogöra för några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Svenska:
• Jag framför muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Jag använder stödord, bilder eller digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Jag är medveten om att gester och kroppsspråk påverkar min presentation.
• Jag kan ge och ta emot respons på texter.

Förmågor du kommer träna:

• Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
• Hantera information: Läsa information och skapa egen text.
• Kommunicera: Samarbeta, skriva och lyssna. Ge och ta respons.
• Hantera begrepp: Lära dig relevanta begrepp för ämnet.
• Analysera: Vad av det du lärt dig har varit viktigt för eftervärlden.

Undervisning:

• Du kommer att arbeta i grupp om två eller tre elever.
• Ni läser på om Er upptäcktsresande och väljer ut den information ni anser är viktig att förmedla till era klasskamrater.
• Vad gjorde er upptäcktsresande, vad har det för betydelse för eftervärlden och vad har de haft för konsekvenser?
• Ni väljer själva hur ni vill redovisa för klassen:
redogöra fakta, göra en intervju eller spela en kort teater.

Bedömning

• På vilket sätt ni redogör för er upptäcktsresande. Finns relevant information med i redovisningen.
• Ni får muntlig feedback efter redovisningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: