👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2018-04-17 11:15 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Arbetsområde: Anpassningar i naturen
Grundskola 6 Biologi
Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något. Alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. Stora kattdjur som lodjur och leopard kissar på träd för att tala om för andra att de finns där. Deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet.

Vi kommer att ta utgångspunkt i kapitel 5 i Koll på NO, men också använda andra källor, såsom filmer och internetsidor

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

 

Det här kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att ta utgångspunkt i Koll på NO kapitel 5 och huvudsakligen arbeta med lärobok och övningshäfte. Vi kommer att komplettera med filmer.

 

Vi kommer också att odla ärtor under olika förutsättningar för att se hur det påverkar resultatet. Alla elever ska plantera ärtor i två krukor var och får sedan i uppgift att se till och vattna dem framgent.

Områden vi kommer att beröra är;

 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • lövskogar
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

 

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.
Detta ligger till grund för bedömningen, men också deltagandet på lektionstid samt diskussionstillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6