Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism åk 8-9

Skapad 2018-04-17 11:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du använder elektricitet ständigt i din vardag. Därför är det viktigt att ha god kunskap om el.

Innehåll

 

Konkretisering

Du kommer att få möjlighet att öka din kunskap om

 • hur åska uppkommer
 • vad som menas med elektrisk spänning
 • varför en glödlampa lyser när den kopplas till ett batteri
 • sambandet mellan ström, spänning och resistans
 • skydd mot de faror som elektrisk ström kan medföra
 • jordens magnetfält
 • skillnad mellan elektromagneter och vanliga magneter
 • användningsområden för elektromagneter
 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och revolutionerade den tekniska utvecklingen vilket innebär att människans livsvillkor har ändrats.

Undervisning/arbetssätt

Vi varvar genomgångar, diskussioner med laborationer och filmer.

Bedömning

Enligt matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism åk 9

Förmåga att kommunicera

Når ej lägsta kvalitetsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera ställningstagande med motiveringar och konsekvenser
Har ännu inte formulerat ställningstagande.
Formulerar ställningstagande med enkla motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med utvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstagande med välutvecklade motiveringar och beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

Når ej lägsta kvalitetsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Kan effektivt genomföra undersökningar med hyfsad noggrannhet.
Kan effektivt genomföra undersökningar med noggrannhet.
Formulera planeringar
Har ännu inte formulerat någon planering.
Bidrar till att formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulerar planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej lägsta kvalitetsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagsliv och samhälle
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: