Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVE, läsprojekt "I taket lyser stjärnorna" åk 7, VT 2018, vecka 16-22.

Skapad 2018-04-17 11:58 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en mall för LPP på Toråsskolan i Kungsbacka
Grundskola F – 9 Svenska
"I taket lyser stjärnorna" är Johanna Thydells debutroman som handlar om det svåraste svåra. Om att vara stark och svag på samma gång. Om att ingenting blir som man trott och om den första kärleken som ingen annan kan förstå.

Innehåll

 Introduktion

I taket lyser stjärnorna är Johanna Thydells hyllade debutbok som belönats med både Augustpriset och Slangbellan. 2009 filmatiserades den och vann då flera Guldbaggar. Så här står det på baksidan av boken:

Jenna är tretton år och har just börjat sjuan. Det enda hon borde oroa sig för är Ullis-Knullis i klassen som hon hatar och hur hon ska få Sakke snygg snygg snygg att lägga märke till henne. Men Gud har inte skött sitt jobb. Hemma hos Jenna finns en rullator, en doseringslåda, en duschstol och peruker. Där bor nämligen en mamma som har cancer. I taket i Jennas rum har hon och mamma klistrat upp stjärnor som lyser i mörkret. Under en av dem har hon gömt en dikt. Om du dör mamma, då tar jag livet av mig.

I taket lyser stjärnorna är en roman om det svåraste svåra. Om att vara stark och svag på samma gång. Om att ingenting blir riktigt som man trott och om den första kärleken som ingen annan kan förstå.

Arbetsområdet pågår från vecka 16 och avslutas under vecka 22.

 

 

Innehåll

      Arbetsområdet ger dig förutsättningar för att utveckla dessa förmågor:

      Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

      Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

      Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

      Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

       (ur: Centralt innehåll svenska , Lgr 11)

 

      

Arbetssätt

      Arbetsområdet startas upp med en lärarledd genomgång då Sara introducerar boken "I taket lyser stjärnorna" och författaren Johanna Thydell. Vi läser första kapitlet tillsammans.

      Därefter läser du på egen hand och arbetar individuellt med uppgifterna till boken.  

Du har möjlighet att lyssna på boken via Inläsningstjänst.

Vi avslutar projektet med att titta på filmatiseringen av "I taket lyser stjärnorna".

 

Bedömning

      Arbetet redovisas genom de frågor som du skall svara på om boken innehåll. Frågorna är uppdelade i tre delar som skall lämnas in vid följande tidpunkter:

      Del 1 och del 2 lämnas in senast fredag v.18.

      Del 3 lämnas in senast fredag v.20.

      Du kommer dessutom delta i ett boksamtal som sker under vecka 21.

 

 

 

Bedömningsmatriser

Se nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
SVE, matris läsprojekt "I taket lyser stjärnorna", Toråsskolan åk 7

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala, argumentera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: