👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltider- Håksberg/Sörvik/Magneten

Skapad 2018-04-17 12:19 i Oanvänd förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Måltiderna är viktiga tillfällen till samtal och samspel mellan barn och pedagoger. Vid dessa tillfällen arbetar vi mot läroplansmål kring främst begreppssbildning, språkutveckling, inflytande, matematik och finmotorik.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen. För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 

 • Vi ger barnen många tillfällen att prata, lyssna på och hjälpa varandra, se, känna och få prova så mycket som möjligt själva som att t ex dela sin mat och utifrån ålder få prova att äta med kniv och gaffel.
 • Vi ger barnen utifrån ålder ett ökande ansvar genom att de så småningom får själva hämta sin mat och  duka av efter sig.
 • Utifrån ålder uppmuntrar vi barnen att träna på att själva bre sin smörgås, använda kniv och gaffel, hälla mjölk i glas m m.
 • Vi vill locka barnen att våga prova nya maträtter allt för att få en så väl sammansatt måltid som möjligt.
 •  Vi talar med barnen om vad som är nyttigt för kroppen och vad som inte är det.Vi uppmuntrar dagligen barnen att välja och uttrycka vad de vill ha av t ex grönsaker, sås, bröd, pålägg och dricka.
 • Före maten har vi en språkstimulerande ramsa, för att samla ihop oss och starta måltiden .
 • Vi har små tillbringare som barnen kan träna att själva hälla ur.
 • Vi lägger upp bröd och smör i små portioner så att barnen kan få bre sina smörgåsar själva i så stor utsträckning som möjligt utan att det av hygienskäl blir ett stort svinn.
 • Vi fokuserar på att samtala med barnen om ”allt möjligt” samt att vänta på sin tur och att måltiden ska bli en positiv upplevelse.
 • Vi benämner saker korrekt och detaljerat (t ex "Vill du ha messmör, ost eller ägg på din knäckebrödssmörgås?")
 • Vi använder måltiderna som en möjlighet att använda matematiska begrepp t ex genom att räkna antal, se på färg och form och använda lägesbegrepp.

 

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur måltiderna fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016