👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhismen & sinnelagsetik

Skapad 2018-04-17 12:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vem är Buddha? Vad innebär det att vara buddhist? Finns det olika inriktningar och vad säger de olika? Vem är Dalai Lama? Vad betyder alla dessa svårstavade och svåruttalade namn och begrepp som sammankopplas med buddhismen? Hur resonerar buddhister i etiska sammanhang? Tillsammans ska vi lära oss allt detta genom föreläsningar, övningar och diskussioner.

Innehåll

Varför ska vi göra det?

Eleven ska undervisas om:

}Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

}Huvuddragen i världsreligionernas historia.

}Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

}Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller.

}Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang

}Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

}Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

}Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

}Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser

}  Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. 

}  Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

Hur ska vi lära oss detta?
Genom föreläsningar, diskussioner och uppgifter.

 

Upplägg:
Varje lektion har ett tema - till temat hör olika begrepp till som vi diskuterar och skapar oss en förståelse om. 
Uppgifterna relateras till temat för dagen och är bedömningsmaterial.

 

Bedömningsmatris finner ni nedan.

Matriser

Re
Bedömning i religion

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Resonera i livsfrågor
Att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och livsåskådningar
Du för enkla resonemang på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du för utvecklade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.