👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg pp Flyt som en fjäril, stick som ett bi

Skapad 2018-04-17 12:54 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Högläsningsprojekt där eleverna lyssnar till boken och därefter besvarar frågor av resonerande karaktär.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Genom skönlitteraturen får vi möjlighet att resa i både tid och rum. Vi kommer här få lära känna Miranda som har vida drömmar om att simma SM, en familj som just nu står inför tuffa utmaningar och hur svårt det kan vara med kamratrelationer. Efter läsningen kommer du få resonera om innehållet skriftligt, men också vid kortare klassrumsdiskussioner.

Innehåll

Mål

Se bedömningsmatrisen längre ner. 

Arbetets innehåll

Lyssna på en skönlitterär bok och därigenom ta del av en fiktiv persons liv.

Svara på frågor om innehållet där du resonerar dig fram till svar, tankar och åsikter.

Arbetssätt och redovisningsform

Högläsning av läraren i början på svensklektionerna. Ca 15 min varje gång. 

Givna frågor finns på Classroom som du får svara på efterhand.

Gemensamma klassrumsdiskussioner om innehållet.

Visa din kunskap - Bedömning

Deltar på lektionerna genom att lyssna på boken. 

Besvarar frågorna på Classroom. 

Deltar vid diskussioner i klassrummet.

Reflektion

Sker muntligt efter att boken är utläst. 

Uppgifter

  • Uppgifterna till läsningen

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
NF Kunskapstabell Svenska 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 2
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Aspekt 6
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Aspekt 12
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.