Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria "parafras"

Skapad 2018-04-17 12:56 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Du ska lära dig se skillnader mellan olika konstarter. Lära dig lite om konstnärerna och få inblick i varför de målade som de gjorde och få inblick i hur de påverkades av sin samtid och historia. Du ska göra en parafras av en konstbild, alltså en egen version av den bild du valt ut. Öva på att måla genom att använda dessa tekniker, eller använda digitala verktyg för att skapa en parafras av en konstbild. Du ska även skriva om konstnären eller den ism som hen representerar.
Grundskola 7 – 9 Bild
Du ska lära dig se skillnader mellan olika konstarter. Lära dig lite om konstnärerna och få inblick i varför de målade som de gjorde och få inblick i hur de påverkades av sin samtid och historia. Du ska göra en parafras av en konstbild, alltså en egen version av den bild du valt ut. Öva på att måla genom att använda dessa tekniker, eller använda digitala verktyg för att skapa en parafras av en konstbild. Du ska även skriva om konstnären eller den ism som hen representerar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. 

Centralt innehåll

Bildanalys och bildskapande. 
Vi ser på de olika ismer som bidrog till att utveckla konstbilden.
Vi ser på skillnader och likheter, samt försöker kategorisera de olika sätten att gestalta genom att analysera bilder och att skapa egna bilder. 


Konkreta mål

Kunna analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 • Öva sig på att se det typiska inom de olika uttryckssätt som ismerna innebär. 
 • Kunna använda sig av dessa kunskaper i sitt eget bildskapande. 
 • Känna igen några konstnärer och deras verk.
 •  

Bedömning

Se matris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Målarkonstens ismer

E
C
A
Gestaltning
Kvalitéer i att använda material och ism för att uttrycka en bildidé.
Eleven använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Idé
Kvalitéer i att utforma och koppla sin idé till ism och kontext
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Process
Konstruktivt sätt att se på möjligheter och problem som uppstår under arbetets gång.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analys/Reflektion
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: