Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran

Skapad 2018-04-17 13:14 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Vi lär oss tillsammans om myrans olika egenskaper och samtalar om dessa.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Nu när våren har kommit så har vi kommit igång med våra skogspromenader. På väg till skogen går vi förbi vår myrstack som vi följer under årets alla årstider. I höstas gick myran i ide och nu till våren har myrorna vaknat igen. Detta verkar barnen tycka är väldigt spännande och har många frågor kring myran och vad myran gör.

 Så vi spinner vidare på det och lär oss om myrans olika egenskaper. Vi kommer även att skapa egna myror på så vis utmanar vi barnen i nya tekniker (lera). 

Mål

- Att vi får kunskaper om myran 

- Att barnen känner nyfikenhet till att lära sig nya färdigheter/tekniker

- Koppla ihop denna aktivitet till våra skogspromenader

 

Arbetssätt/metod

- Kolla på olika filmklipp hur myran arbetar (Ta fram QR koder) 

- Skapa egna myror utav lera (utmana barnen i nya tekniker)

- Läsa tillsammans om myrans olika egenskaper (Böcker)

 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi kommer att dokumentera denna aktivitet med foto och kommer att skriva ner barnens tankar och idéer. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: