👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stabila och hållfasta konstruktioner, åk 6

Skapad 2018-04-17 13:15 i Åledsskolan Halmstad
En grundmall att använda när vi skapar planeringar. Genom att använda samma grundmall får vi en gemensam struktur som alla känner sig bekant med. På så sätt blir det också enklare och mera naturligt att använda varandras planeringar. De rubriker som finns är där för att man ska ha dem i åtanke vid planeringe men kan självklart plockas bort om de inte är aktuella i aktuell planering.
Grundskola F – 6 Teknik
I ämnet teknik ska du bland annat få möjlighet att lära dig om olika materials egenskaper samt om hållbara konstruktioner. Vecka 16-24 kommer du att få arbeta med olika typer av stabila konstruktioner, få lära dig mer om olika material samt även lära dig fundera och resonera kring konsekvenser av olika tekniska val. Området kommer att avslutas med ett konstruktionsarbete som du genomför tillsammans med en eller två klasskamrater.

Innehåll

Syfte

Utveckla din förståelse för teknik i vardagen.

Utveckla din förmåga att skapa tekniska konstruktioner på ett kreativt och medvetet sätt.

Utveckla din förmåga att resonera kring konsekvenser för individ, samhälle och miljö beträffande val av material och konstruktioner när människor skapat byggen.

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetspassen samt med en större konstruktionsuppgift där du ska visa att du lärt dig om stabila och hållfasta konstruktioner samt kan använda relevanta ord/begrepp.

Undervisning/arbetsformer

Vi arbetar i halvklass samt i mindre grupper. Undervisningen består av gemensamma teoretiska pass, diskussioner, några mindre grupparbeten samt en avslutande konstruktionsuppgift som även är bedömningsuppgift. Konstruktionsuppgiften ska dokumenteras i form av skisser samt digitalt där arbetsprocessen tydligt framgår.

Begrepp

Viktiga ord och begrepp som du behöver lära dig att förstå och använda:

dimension/dimensionera

hållfasthet

fackverk

krafter

dragkraft

tryckkraft

armera/armering

densitet

balk/balkar

vajer/vajrar

pylon

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik "Stabila och hållfasta konstruktioner"

Rubrik 1

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Konstruktioner och material
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Konstruktionsarbete
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet (skisser, texter) där din tanke med arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.