Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden 1050-1523

Skapad 2018-04-17 13:24 i Främbyskolan Falun
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att läsa om hur det var att leva på medeltiden i Sverige och Norden. Bland annat om sjukdomar, magi och mirakel, lag och ordning, ståndsamhället och om hur det var ute i världen. Vi kommer även att läsa om kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska få :

  • förståelse för hur människornas olika levnadsvillkor under medeltiden kunde se ut.
  • förståelse för hur historiska personer och händelser har fått konsekvenser för vårt nutida samhälle.
  • förståelse för religionens påverkan och dess konsekvenser för det medeltida samhället.
  •  förståelse för skillnaden mellan de olika samhällsklasserna under medeltiden och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu.
  • kunskap om historiskt viktiga personer.
  • kunskaper om begrepp så som källor, uppror, fogde m.m.

Hur

Vi kommer att:

-läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna

-arbeta i din egen historiebok med frågor och skriva texter utifrån det vi läst

-se filmer och lära oss anteckna utifrån dem

-samtala och diskutera

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

Hur väl du deltar i diskussioner i klassen. 

Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken.

Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu.

Dina resultat på ett avslutande prov om medeltiden.

 

Matriser

Hi
Medeltiden

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Klassrumsdiskussioner
Delta i gemensamma genomgångar och följa med i texter och diskussioner.
Du kan med stöd och hjälp delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du kan delta i gemensamma diskussioner och följa med i texter och diskussioner om historiska händelser.
Du är aktiv och deltar i gemensamma diskussioner och följer med i texter och diskussioner om historiska händelser. Du drar egna slutsatser.
Arbetet i din historiebok
Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du kan till viss del redovisa dina kunskaper genom att skriva grundläggande sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du kan redovisa dina kunskaper genom att skriva grundläggande enkla sammanfattande texter i din egen historiebok.
Du ska redovisa dina kunskaper genom att skriva utvecklade och mer komplexa sammanfattande texter i din egen historiebok.
Keynote
Du ska skapa en keynote om människors levnadsvillkor under medeltiden. Den ska skrivas utifrån givna ramar.
Du har skapat en enkel keynote om människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden. Du har med vissa delar som behövs finnas med.
Du har skapat en keynote om människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden utifrån givna ramar. Du för enkla resonemang och har med liknelser och jämförelser.
Du har skapat en utförlig keynote om människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden utifrån givna ramar. Du för utvecklade resonemang och har med liknelser och jämförelser i ditt arbete.
Provet
Du ska visa grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar vissa grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar grundläggande kunskaper om medeltiden.
Du visar stora kunskaper om medeltiden och kan föra resonemang och visa på likheter och skillnader mellan olika gestalter och tidsepoker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: